Reference

Více než 30 IDM realizací v České republice i zahraničí

AMI Praha Reference
Odvětví:
Utility
Kompetence:
Všechny
Řešení:
Všechny
Seřadit:
Od nejnovějších

Nasazení IdM midPoint pro E.ON

Dodavatel elektřiny a plynu, společnost E.ON, používá pro svůj provoz několik centrálních aplikací s odděleným řízením účtů a přístupů. Řízení účtů v těchto aplikacích probíhalo manuálně nebo spouštěním na míru vytvořených skriptů, které zajišťovaly zpracování základních požadavků (založení uživatele, změnu atributů). Tato situace se postupně stávala neudržitelnou, neboť nebylo možné efektivně reagovat na postupné změny v IT prostředí […]

Rozvoje distribučního portálu

Na podzim 2016 a na jaře 2017 jsme se věnovali projektu rozvoje distribučního portálu Pražské plynárenské Distribuce, a.s. V první fázi tohoto projektu došlo k upgradu portálové platformy Liferay ze současné verze 6.0.6 na verzi 6.2.

Náhrada Websphere za prostředky SAP PI pro společnost ČEZ

U našeho dlouholetého klienta ČEZ jsme dokončili složitý integrační projekt náhrady Websphere za prostředky SAP PI.

Rozvoj zákaznického portálu Pražské plynárenské

Z důvodu zveřejnění nových „Zvláštních obchodních podmínek“ (dále ZOP), které se týkajírnZákaznického portálu společnosti Pražská plynárenská, a. s. (dále PP), je nutné s platnostírnod 1. 11. 2014 rozlišovat dva druhy zákazníků - stávající a nové. V souladu s novými ZOP jernstávající zákazník povinen podepsat „Smlouvu o portále“ a souhlasit se ZOP.rnNynější stav portálu již není nadále vyhovující ani z pohledu současného uživatele interneturna nabízených "Self Care" možností.

Role manager

Po nasazení Identity manageru a jeho provozu vznikla potřeba řídit kromě identit také uživatelské role. Důvodem bylo velké množství systémů a uživatelů, a tím násobné množství rolí, které je potřeba nějakým způsobem konsolidovat a řídit.