Autentizace

Více než 30 IDM realizací v České republice i zahraničí

AMI Praha Autentizace
Privileged Access Management

Privileged Access Management

Správa a zabezpečení účtů s vysokou úrovní oprávnění

Řešení otázky „Kdo hlídá (přístup) hlídače?“

Silná autentizace s využitím více faktorů

Řízení životního cyklu hesel

Zaznamenávání aktivity v otevřených relacích

SSO pro přístup k systémům

Spolu s IdM (autorizace) tvoří kompletní řízení admin účtů

Podpora GDPR, ZoKB

Access Management

Access Management

Správa přístupu uživatelů k informačním zdrojům

Možnost využití dvou či více faktorů k ověření identity

MFA dle lokality, času, nestandardní četnost či kombinace přístupů apod.

SSO – využití jediného přihlášení (např. do AD/LDAP) pro automatické přihlášení do dalších systémů/aplikací

Dohromady s IdM tvoří IAM – kompletní řízení přístupů a oprávnění k systémům a aplikacím v organizaci

Podpora GDPR, ZoKB

Multi-Factor Authentication

Multi-Factor Authentication

Způsob ověření uživatele při autentizaci vůči systému nebo službě vícero na sobě nezávislými faktory

Vícefaktorové ověřování identit (MFA)

Způsob ověření uživatele při autentizaci vůči systému nebo službě vícero na sobě nezávislými faktory

Obecně sestává z něčeho, co uživatel zná (heslo, osobní údaje), něčeho co uživatel má v držení (hardwarový token, mobilní telefon, občanský průkaz) a něčeho, co reprezentuje fyzickou identitu uživatele (otisk prstu, sken sítnice, hlas, DNA)

Customer Identity and Access Management

Customer Identity and Access Management

Správa identit zákazníků, kteří potřebují přístup k zákaznickým portálům/informačním systémům

Na základě oprávnění jsou automaticky přiřazena práva do daných částí systémů, aplikací

CIAM systémy obvykle poskytují kombinaci funkcí zahrnující autentizaci s dynamickým přiřazováním autorizačních pravidel (PBAC/ABAC přístup) pro registraci zákazníků, samoobslužnou správu účtů, správu souhlasů a preferencí, jednotné přihlášení (SSO), vícefaktorovou autentizaci (MFA), správu přístupu, definice přístupů k adresářům a řízení přístupu k datům