O AMI Praha

Více než 30 IDM realizací v České republice i zahraničí

AMI Praha O nás

Jsme systémový integrátor, působící v segmentu ICT bezpečnosti, se specializací na autentizačně/autorizační procesy a řízení přístupů k informacím, bez ohledu na místo uložení (dokument na sdíleném či lokálním úložišti, strukturovaná podoba informací v informačním systému).

Na trhu působíme již 27 let a našim klientům poskytujeme profesionální služby a individuální přístup. Společně s nimi se vždy snažíme nalézt vysoce použitelná, efektivní a funkční řešení, která zjednodušují práci, snižují náklady a zvyšují bezpečnost a zisk. Výsledkem naší práce jsou desítky spokojených klientů a řada prestižních ocenění.

Softwarová řešení chytře a efektivně

Top management

Členství a partnerství

Kvalita a bezpečnost

AMI Praha je držitelem ISO certifikátů pro řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2016, servisní služby v oblasti IT technologií ČSN ISO/IEC 20000-1 : 2019 a řízení bezpečnosti informací dle normy ČSN ISO/IEC 27001 : 2014. Vysoká úroveň interního řízení je pro naše klienty zárukou bezproblémového průběhu svěřených projektů a minimalizace bezpečnostních rizik.

Politika kvality, bezpečnosti informací a managementu služeb

Etický kodex

Řízení kvality na zakázkách nám umožňuje předcházet nežádoucím situacím na projektech a těžit ze získaných zkušeností. Kvalitně řízený projekt je win-win scénářem. Klientovi dává jistotu naplnění jeho požadavků a AMI Praha umožňuje realizovat zakázky efektivně.

Firemní politika bezpečnosti klade vysoké nároky nejen na úroveň vlastních IT služeb, ale zavazuje nás požadovat stejný standard i od našich dodavatelů. Řízením bezpečnosti informací tak garantujeme, že se o data našich zákazníků staráme jako o vlastní.

Poskytování IT služeb na úrovni je pro nás samozřejmostí. Pro jejich zajištění stanovujeme s našimi zákazníky jasná SLA, která vyžadujeme i od našich dodavatelů. Přesnějším měřením plnění SLA a zapracováním best practices ITIL jsme vytvořili předpoklady pro zlepšování služeb servisu pro nás i naše zákazníky.

Akcionáři

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Řádná valná hromada společnosti AMI Praha a.s. se uskuteční ve čtvrtek 13. června 2024 od 10:00 v kancelářích společnosti, v 7. patře budova Praga, na adrese: Pernerova 697/35, 186 00 Praha 8.

Program řádné valné hromady 

 • Zahájení valné hromady.
 • Volba orgánů valné hromady.
 • Zpráva představenstva o hospodaření společnosti v roce 2023.
 • Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023.
 • Rozhodnutí o odměně představenstvu za rok 2023.
 • Rozhodnutí o rozdělení části nerozděleného zisku
 • Diskuze a závěr.

K účasti a hlasování na valné hromadě je oprávněn akcionář, který je k rozhodnému dni, tj. k 6/6/2024 zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako vlastník akcie a valné hromady se zúčastňuje osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Zmocněnec je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce.

Připomínky, návrhy na změnu či doplnění programu, nebo na znění usnesení, zasílejte prosím nejpozději do 6/6/2024 na mail kamil.doudera@ami.cz.

Tato pozvánka je rozeslána akcionářům e-mailem a je vyvěšena na www stránkách společnosti www.ami.cz.

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Řádná valná hromada společnosti AMI Praha a.s. se uskuteční v pondělí 20. června 2023 od 15:00 v notářské kanceláři JUDr. Alena Procházková, na adrese Štefánikova 265/26, Praha 5

Program řádné valné hromady 

 • Zahájení valné hromady.
 • Volba orgánů valné hromady.
 • Změna stanov.

Dále bez účasti notářky

 • Zpráva představenstva o hospodaření společnosti v roce 2022.
 • Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022.
 • Rozhodnutí o odměně představenstvu za rok 2022.
 • Úpravy smlouvy o výkonu funkce.
 • Diskuze a závěr.

K účasti a hlasování na valné hromadě je oprávněn akcionář, který je k rozhodnému dni, tj. k 13. 6. 2023 zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako vlastník akcie a valné hromady se zúčastňuje osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Zmocněnec je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce.

Připomínky, návrhy na změnu či doplnění programu, nebo na znění usnesení, zasílejte prosím nejpozději do 13. 6. 2023 na e-mail kamil.doudera@ami.cz.

Tato pozvánka je rozeslána akcionářům e-mailem a je vyvěšena na www stránkách společnosti www.ami.cz.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu 2022

Řádná valná hromada společnosti AMI Praha a.s. se uskuteční v pondělí 20. června 2022 od 15:00 v kancelářích společnosti, v 7. patře budova Praga, na adrese: Pernerova 697/35, 186 00 Praha 8.

Program řádné valné hromady 

 • Zahájení valné hromady.
 • Volba orgánů valné hromady.
 • Zpráva představenstva o hospodaření společnosti v roce 2021.
 • Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021.
 • Rozhodnutí o odměně představenstvu za rok 2021.
 • Úpravy smlouvy o výkonu funkce.
 • Diskuze a závěr.

K účasti a hlasování na valné hromadě je oprávněn akcionář, který je k rozhodnému dni, tj. k 13.6.2022 zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako vlastník akcie a valné hromady se zúčastňuje osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Zmocněnec je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce.

Připomínky, návrhy na změnu či doplnění programu, nebo na znění usnesení, zasílejte prosím nejpozději do 13.6.2022 na e-mail kamil.doudera@ami.cz.

Tato pozvánka je rozeslána akcionářům e-mailem a je vyvěšena na www stránkách společnosti www.ami.cz.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu 2021

Řádná valná hromada společnosti AMI Praha a.s. se uskuteční v úterý 22. června 2021 od 14:00 v kancelářích společnosti na adrese: Pláničkova 11, 162 00 Praha 6.

Program řádné valné hromady

 • Zahájení valné hromady
 • Volba orgánů valné hromady
 • Zpráva představenstva o hospodaření společnosti v roce 2020
 • Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020 – představenstvo navrhuje vytvořený zisk (přesná výše bude známa po finančním auditu):
  a) část vyplatit jako dividendu,
  b) zbytek převést do fondu nerozděleného zisku minulých let.
 • Diskuze a závěr

K účasti a hlasování na valné hromadě je oprávněn akcionář, který je k rozhodnému dni, tj. k 15. 6. 2021 zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako vlastník akcie a valné hromady se zúčastňuje osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Zmocněnec je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce.

Připomínky, návrhy na změnu či doplnění programu, nebo na znění usnesení, zasílejte prosím nejpozději do 11. 6. 2021 na e-mail kamil.doudera@ami.cz.

Tato pozvánka je rozeslána akcionářům e-mailem a je vyvěšena na www stránkách společnosti www.ami.cz.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu 2020

Řádná valná hromada společnosti AMI Praha a.s. se uskuteční v úterý 23. června 2020 od 14:00 v kancelářích společnosti na adrese: Pláničkova 11, 162 00 Praha 6.

Program řádné valné hromady

 • Zahájení valné hromady
 • Volba orgánů valné hromady
 • Zpráva představenstva o hospodaření společnosti v roce 2019
 • Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2019 – představenstvo navrhuje vytvořený zisk (přesná výše bude známa po finančním auditu):
  a) část vyplatit jako dividendu,
  b) zbytek převést do fondu nerozděleného zisku minulých let.
 • Diskuze a závěr

K účasti a hlasování na valné hromadě je oprávněn akcionář, který je k rozhodnému dni, tj. k 16. 6. 2020 zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako vlastník akcie a valné hromady se zúčastňuje osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Zmocněnec je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce.

Připomínky, návrhy na změnu či doplnění programu, nebo na znění usnesení, zasílejte prosím nejpozději do 12. 6. 2020 na e-mail kamil.doudera@ami.cz.

Tato pozvánka je rozeslána akcionářům e-mailem a je vyvěšena na www stránkách společnosti www.ami.cz.

Řádná valná hromada společnosti AMI Praha a.s. se uskuteční v pondělí 24. června 2019 od 14:00 v kancelářích společnosti na adrese: Pláničkova 11, 162 00 Praha 6.

Program řádné valné hromady 

 • Zahájení valné hromady
 • Volba orgánů valné hromady
 • Zpráva představenstva o hospodaření společnosti v roce 2018
 • Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2018 – představenstvo navrhuje vytvořený zisk (přesná výše bude známa po finančním auditu):
  a) část vyplatit jako dividendu,
  b) zbytek převést do fondu nerozděleného zisku minulých let.
 • Úprava smluv o VF
 • Diskuze a závěr

K účasti a hlasování na valné hromadě je oprávněn akcionář, který je k rozhodnému dni, tj. k 17. 6. 2019 zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako vlastník akcie a valné hromady se zúčastňuje osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Zmocněnec je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce.

Připomínky, návrhy na změnu či doplnění programu, nebo na znění usnesení, zasílejte prosím nejpozději do 14. 6. 2019 na e-mail kamil.doudera@ami.cz.

Tato pozvánka je rozeslána akcionářům e-mailem a je vyvěšena na www stránkách společnosti www.ami.cz.