Ochrana informací

Více než 30 IDM realizací v České republice i zahraničí

AMI Praha Ochrana informací
Data Security Platform

Data Security Platform

Bezpečnostní softwarová platforma, která umožňuje sledovat, vizualizovat, analyzovat a chránit nestrukturovaná data

Bezpečnostní softwarová platforma, která umožňuje sledovat, vizualizovat, analyzovat a chránit nestrukturovaná data

Analýza chování uživatelů, která identifikuje abnormální chování kybernetických útoků

Software získává metadata z podnikové IT infrastruktury a využívá tyto informace k mapování vztahů mezi zaměstnanci, datovými objekty, obsahem a používáním

Data Loss Prevention

Data Loss Prevention

Oblast Data Loss Prevention (DLP) představuje systémy schopné identifikovat, monitorovat a chránit data

Data Loss Prevention (DLP) systémy jsou určené pro kontrolu a omezení toho, jak je s daty nakládáno

Definice pravidel pro citlivá data a uplatnění zvláštních omezení pro užívání na koncových bodech (PC/mobil)

Porovnání míry shody utajovaných dokumentů s kontrolovaným dokumentem