Customer Identity and Access Management

Více než 30 IDM realizací v České republice i zahraničí

AMI Praha Autentizace Customer Identity and Access Management
Customer Identity and Access Management

Customer Identity and Access Management

Správa identit zákazníků, kteří potřebují přístup k zákaznickým portálům/informačním systémům

Proč CIAM?

CIAM systémy obvykle poskytují kombinaci funkcí zahrnující autentizaci s dynamickým přiřazováním autorizačních pravidel (PBAC/ABAC přístup), zahrnující registraci zákazníků, samoobslužnou správu účtů, správu souhlasů a preferencí, jednotné přihlášení (SSO), vícefaktorovou autentizaci (MFA), správu přístupu, definice přístupů k adresářům a řízení přístupu k datům.

Přínosy CIAM

Bezpečná správa digitální identity a jejich přístup k různým aplikacím a systémům

Ochrana dat zákazníků (MFA a adaptivní autentizace)

Jeden vstupní bod pro všechny aplikace

Rychlá migrace uživatelů bez přerušení uživatelského prostředí

Flexibilní rozhraní API

Podpora více kanálů (mobilní zařízení, notebooky, herní konzole atd.)

Samoobsluha účtu

Škálovatelnost a vysoká dostupnost

Produkty