Reference

Více než 30 IDM realizací v České republice i zahraničí

AMI Praha Reference
Odvětví:
Všechny
Kompetence:
Identity Management
Řešení:
Všechny
Seřadit:
Od nejnovějších

Rozvoj IdM midPoint v České televizi v letech 2018 – 2022

V návaznosti na předchozí roky pokračovaly v letech 2018 až 2022 rozvojové úpravy celého IdM řešení pro zákazníka České televize. Hlavním cílem dílčích projektů bylo rozšířit IdM řešení o další koncové systémy a drobné rozvoje rozšiřující původní koncepci.

Modul pro komplexní správu rolí a modul řízení přístupů pro ZČU v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) používala více než 10 let pro řízení identit zaměstnanců, studentů a externistů v centrálních aplikacích IdM řešení Sun IdM. Toto řešení bylo na svoji dobu velmi kvalitní a patřilo mezi nejlepší na trhu. Firma Oracle však ke konci roku 2014 ukončila rozvoj a podporu produktu. Tento stav byl pro ZČU dlouhodobě neudržitelný, a proto bylo rozhodnuto o implementaci nového nástroje IdM, o převodu některých funkcionalit a optimalizaci procesů spojených s IdM.

Nasazení a rozvoj IdM řešení SailPoint pro Avast

Reimplementační projekt jehož cílem bylo nahrazení open-source nástroje midPoint za on-premise řešení SailPoint. V prostředí Avastu je řízeno více jak 2 500 účtů a desítky rolí.

Business analýza procesů pro J&T Services

Potřeba business analýzy vzešla z již rozběhnutého IdM projektu, kde byl identifikován gap ve znalosti popisu procesů J&T banky, současné architektury a ještě posílen o potřeby řešení (cíle IdM projektu).

Implementace IdM v prostředí Oblastní nemocnice Mladá Boleslav

V rámci veřejné zakázky „Zvýšení kybernetické bezpečnosti Klaudiánovy nemocnice“ v Mladé Boleslavi jsme v rámci dílčí aktivity „systém pro centrální správu identit (IDM)“ úspěšně implementovali Identity management nástroj AC Identita na řízení přístupů do vybraných aplikací nemocnice. Produkt AC Identita byl vybrán z důvodu již existujících konektorů na smluvní aplikace, stejně jako připravenost na procesy využívané ve zdravotnictví.