Reference

Více než 30 IDM realizací v České republice i zahraničí

AMI Praha Reference Rozvoj IdM midPoint v České televizi v letech 2018 – 2022

Rozvoj IdM midPoint v České televizi v letech 2018 – 2022

Česká televize

V návaznosti na předchozí roky pokračovaly v letech 2018 až 2022 rozvojové úpravy celého IdM řešení pro zákazníka České televize. Hlavním cílem dílčích projektů bylo rozšířit IdM řešení o další koncové systémy a drobné rozvoje rozšiřující původní koncepci.

Cíl projektu

V návaznosti na předchozí roky pokračovaly v letech 2018 až 2022 rozvojové úpravy celého IdM řešení pro zákazníka České televize. Hlavním cílem dílčích projektů bylo rozšířit IdM řešení o další koncové systémy a drobné rozvoje rozšiřující původní koncepci.

Pro plné využití všech funckionalit, které nabízí software midPoint, byla tato technologie povýšena z verze 3.6 na verzi 4.0.4. V průběhu roku kontinuálně probíhaly práce na připojení dalších koncových systémů a byly implementovány další drobné rozvoje zefektivňující práci uživatelů.

Popis řešení

Připojení nových aplikací

Hlavním bodem rozvoje IdM v České televizi bylo napojení dalších důležitých aplikací, které Česká televize využívá.

Bylo třeba připojit následující aplikace:

 • VaNM
 • SmartFP
 • Spisová služba
 • Workflow K5
 • ERP systém
 • Infos WS
 • WebDispečink
 • Adam
 • Místnosti UNIQ
 • Telefonní linky UNIQ
 • Telefonní linky v místnostech UNIQ
 • Kontakty DC
 • Kontrakty externisté
 • Pevné linky
 • Mobilní telefony
 • Kontakty

Následující obrázek schematicky znázorňuje aktuální napojení aplikací na IdM midPoint a tok dat.

 

 

Napojení aplikací Infos WS a WebDispečink

Uvedené aplikace disponují API rozhraním webových služeb. Pro každou z těchto aplikací byl vyvinutý konektor na zakázku dle dodané dokumentace. Konektory byly následně integrovány do IdM jako jeho nedílná součást. Jejich implementace a napojení na webové služby připojovaných aplikací nepřineslo výraznější problémy. IdM z aplikací získává data, která transformuje a následně propaguje do Active Directory.

Napojení dalších nových aplikací

Uvedené aplikace používají jako datové úložiště databázové tabulky, pro jejich napojení byl tedy použitý DB konektor, který byl dodaný jako modul do IdM. Napojení IdM na databázové tabulky opět nepřineslo výraznější problémy. Použitý konektor ScriptedSQL je vysoce variabilní při použití složitých SQL dotazů k získání dat z výše uvedených aplikací.

Rozšíření notifikací

Během roku 2020 až 2022 byly mimo jiné upraveny a rozšířeny notifikační emaily pro pracovníky HelpDesku.

Další rozvojové práce

Kromě výše uvedených rozvojových prací bylo během let 2020 až 2022 prováděno mnoho drobných úprav a vylepšení, optimalizace či oprav drobných chyb, např. úpravy stávajících reportů, úpravy notifikací, úpravy toku dat (např. telefonní čísla, přenos atributů apod.). Dále byl proveden upgrade IdM na verzi 4.0.4.

Závěr

Lze konstatovat, že rozvoj IdM v České televizi probíhá úspěšně a dle požadavků vedení IT, v postupných dílčích krocích. To s sebou přináší výhodu a možnost důkladného otestování každé dílčí úpravy ještě před jejím nasazením do produkce, a to bez výpadků IdM a s téměř nulovou potřebou odstávek.

Další projekty pro klienta

Zaujala vás tato reference?