Reference

Více než 30 IDM realizací v České republice i zahraničí

AMI Praha Reference Zákaznický portál Pražské plynárenské

Zákaznický portál Pražské plynárenské

Pražská plynárenská

Pražská plynárenská, a.s. vystavením svého Zákaznického portálu aplikovala nové trendy v komunikaci se zákazníky.

Cíl projektu

Cílem projektu byla změna v komunikaci se stávajícími i novými zákazníky společnosti:

  • Nahradit potřebu osobní účasti zákazníka na jednání se zástupci dodavatele komfortní elektronickou komunikací na horní hranici soudobých standardů.
  • Proaktivní propagace novinek a informací pro širokou veřejnost disponující připojením k internetu.

Popis projektu

Projekt byl společností AMI Praha, a.s. realizován v úzké součinnosti s Business Holdery z klientského prostředí Pražské plynárenské, a.s. Tato součinnost vyústila do realizace následného projektu vývoje a implementace souboru aplikací pod názvem „Rezervační systém“. Aplikace „Rezervace schůzky s regionálním zástupcem“, „Rezervace schůzky na přepážce“, „On-line diskuze“ a „Informační zóna – novinky“ naplnily portál věcným obsahem. Všechny cíle stanovené klientem i dodavatelem byly realizací obou projektů dosaženy.

Popis řešení

Zákaznický portál byl realizován na open source portálu Liferay a aplikačním serveru JBoss platformy Java EE.

Další projekty pro klienta

Zaujala vás tato reference?