Reference

Více než 30 IDM realizací v České republice i zahraničí

AMI Praha Reference Virtuální endpointy

Virtuální endpointy

Raiffeisenbank

Cílem projektu bylo vytvoření nové komponenty do CA IdM určené pro řízení oprávnění v koncových aplikacích, u kterých postrádá smysl přímé napojení na IdM.

Cíl projektu

Cílem projektu bylo vytvoření nové komponenty do CA IdM určené pro řízení oprávnění v koncových aplikacích, u kterých postrádá smysl přímé napojení na IdM.

Popis projektu

V rámci projektu bylo důležité na začátku definovat úvodní koncept správy virtuálních endpointů tak, aby byl univerzální a použitelný na různé typy koncových systémů. Po této definici bylo vytvořeno administrátorské rozhraní pro správu virtuálních endointů včetně jejich atributů, definic rolí a pravidel, schvalovacího workflow či reportů pro porovnání stavu mezi koncovými aplikacemi a IdM. Bylo vytvořeno také nové uživatelské rozhraní pro žádosti o role. Pro zajištění informovanosti zúčastněných stran o požadovaném stavu účtů ve spravovaných aplikacích byly vytvořeny nové mailové notifikace (např. o přidělení/odebrání role, o změně údajů, atd.) včetně jejich zálohování.

Další projekty pro klienta

Zaujala vás tato reference?