Reference

Více než 30 IDM realizací v České republice i zahraničí

AMI Praha Reference Připojení MultiChannel/GAAS, Cribis a drobná vylepšení IdM

Připojení MultiChannel/GAAS, Cribis a drobná vylepšení IdM

Raiffeisenbank

V průběhu roku 2016 jsme rozšířili počet připojených systémů k IdM přes integrační platformu o další dvě aplikace: MultiChannel/GAAS a Cribis. Současně s tím jsme implementovali několik vylepšení a drobných rozšíření dle požadavků zákazníka.

Popis projektu

Pro řízení uživatelů a jejich oprávnění v aplikaci MultiChannel/GAAS byly umožněny následující operace: založení, modifikace, zplatnění a zneplatnění uživatele a čtení detailu uživatele/uživatelů. Připojení proběhlo standardně přes integrační platformu. Pro tuto aplikaci nebylo implementováno řízení hesel, pro přihlašování se použilo SSO.

Aplikace Cribis byla k IdM připojena rovněž přes integrační platformu s využitím služby EntUser. Oproti standardním operacím s účty uživatelů (založení, modifikace,…) byla navíc implementována služba pro smazání uživatele (z důvodu licencování účtů na koncovém systému) a také možnost změny hesla včetně nastavení pravidel na složitost hesla.

Mimo připojení dvou nových systémů jsme se věnovali také upgrade IdM na novější verzi spolu s upgrade Java a Jboss. V neposlední řadě jsme se mimo standardní servisní úkoly věnovali drobnému rozvoji a úpravám již implementovaných procesů tak, aby odpovídaly potřebám klienta. Jednalo se například o:

  • Možnost přejmenování provisioning rolí,
  • Optimalizace zpracování žádostí,
  • Rozšíření objektu User a úprava práce s externisty.

Další projekty pro klienta

Zaujala vás tato reference?