Reference

Více než 30 IDM realizací v České republice i zahraničí

AMI Praha Reference Napojení aplikace APS a drobná rozšíření

Napojení aplikace APS a drobná rozšíření

Raiffeisenbank

Na začátku roku 2014 bylo dokončeno a nasazeno několik úprav do CA IdentityMinderu (dále jen IdM) pro společnost Raiffeisenbank a.s. Především se jednalo o připojení nové aplikace APS od společnosti Unicorn.

Popis řešení

I v této aplikaci jsou tedy nyní účty centrálně spravovány a zaměstnancům klienta jsou v APS automaticky zakládány modifikovány a rušeny účty dle informací z personálního systému. Připojení bylo provedeno opět přes jednotnou integrační platformu (Enterprise Service Bus), jak je dáno bankovními IT standardy. V souvislosti s připojením APS byl doplněn původní koncept rolí v IdM o nový prvek, že nyní může pro jednu připojenou aplikaci existovat více typů rolí a tyto role mají mezi sebou programově definovány vazby. Např. pokud uživatel nemá roli typu X, nesmí žádat o roli typu Y apod. Všechny ostatní záležitosti, jako žádosti o role, import definic rolí z Excelu, pravidla pro automatické přidělování a odebírání rolí, rozhraní pro správu rolí, řízení celého životního cyklu uživatele apod. zůstaly v nezměněné podobě jako pro stávající aplikace. Po dodání všech potřebných úprav již zvládli samotné připojení aplikace APS vyškolení pracovníci na straně banky jen s minimální podporou z naší strany.

Společně s připojením APS byly do IdM implementovány další drobné užitečné funkce, z nichž vybíráme následující:

  • Možnost administrátorsky určit pořadí rolí pro zobrazování v žádostech o role a možnost jednotlivé role pro žádosti zcela skrývat
  • Nové notifikace o blížící se expiraci uživatelského účtu
  • Doplnění nových informací na schvalovacích formulářích, aby měl schvalovatel přístupů k dispozici celý potřebný kontext pro dané rozhodnutí a nemusel dohledávat informace z jiných zdrojů
  • Rozšíření evidovaných atributů o externistech

Další projekty pro klienta

Zaujala vás tato reference?