Identity Management

Více než 30 IDM realizací v České republice i zahraničí

AMI Praha Autorizace Identity Management
Identity Management

Identity Management

Správa životního cyklu uživatelů, management přístupů k informačním systémům, zvýšení bezpečnosti a zefektivnění některých zásadních procesů ve společnostech.

Proč IdM?

Správa životního cyklu uživatelů, rolí a oprávnění je klíčová oblast, která prostřednictvím řízení životního cyklu identit (uživatelů informačních systémů) a centralizace správy autorizací zvyšuje bezpečnost, automatizuje a zrychluje některé procesy a pomáhá při přípravách na audity či jiné kontroly.

IdM umožňuje centrální přehled nad udělenými oprávněními v informačních systémech, zvyšuje bezpečnost a poskytuje snadno dostupné podklady pro audit (kdo, kdy, na základě čeho získal oprávnění).

Přínosy IdM

Automatizace autorizace – zrychlení procesů a snížení chybovosti při přidělování oprávnění

Jednotnost uživatelských práv a rolí

Minimalizace rizik

Splnění legislativních či normativních požadavků (Podpora GDPR, ZoKB, nařízení ČNB a další)

Kompletní logování a reporting – podklad pro audit

Zlepšení přístupů a služeb

Schvalovací workflow

Uživatelská samoobsluha (žádosti o role, změna/reset hesla)

Reference v oblasti IdM

Zajímají vás naše reference v oblasti identity managementu?
Podívejte se, kterým klientům jsme pomohli s nasazením IdM řešení.