Reference

Více než 30 IDM realizací v České republice i zahraničí

AMI Praha Reference Nasazení Access Manageru Apero CAS v Generali České pojišťovně

Nasazení Access Manageru Apero CAS v Generali České pojišťovně

Generali Česká pojišťovna

Implementace Apereo CAS řešení, které přineslo centrální systém autentizace uživatelů a jednotné přihlášení (SSO) napříč webovými aplikacemi, jednotný audit a možnost centrální správy a změn v přihlašovacím procesu.

Popis projektu

Projekt vznikl ze strany zákazníka a jeho popisu stávajícího stavu, kde webové aplikace zákazníka jsou integrované do několika nezávislých systémů pro zajištění požadované bezpečnosti a autentizace uživatele. Tyto systémy nebyly mezi sebou propojené a neexistovala jejich centrální správa. Důsledkem tohoto stavu bylo to, že se uživatel musel při přechodu mezi aplikacemi opakovaně přihlašovat. Rozdělení autentizace do několika nezávislých systémů přinášelo celou řadu nevýhod jako je nákladná údržba jednotlivých autentizačních systémů, nemožnost centrální definice jednotné autentizační politiky, nemožnost centrálního monitoringu a auditu a další.

Cíl projektu

Na straně AMI byla navržena implementace Apereo CAS řešení, které přineslo centrální systém autentizace uživatelů a jednotné přihlášení (SSO) napříč webovými aplikacemi, jednotný audit a možnost centrální správy a změn v přihlašovacím procesu.

Cílem projektu byla implementace jednotného SSO a SLO řešení mezi systémy pro zajištění centrálního komunikačního místa pro uživatele a administrátory.

Níže jsou uvedeny připojované systémy:

  • API GW – zajištění SSO v aplikacích dostupných v API GW,
  • Netscaler GW – zajištění SSO v aplikacích dostupných v Netscaler GW,
  • SAP Fiori – zajištění přímé SSO funkce bez nutnosti dalších webových GW,
  • MS AD – autentizační zdroj a zdroj identit ověřovaných uživatelů.

Projekt si kladl za cíl zjednodušení uživatelského procesu přihlášení (login flow), normalizaci připojení budoucích aplikací k SSO a zvýšení bezpečnosti díky centrálnímu logování a auditu.

Další projekty pro klienta

Zaujala vás tato reference?