Reference

Více než 30 IDM realizací v České republice i zahraničí

AMI Praha Reference Implementace API managementu a Token Provideru společně s Developer portálem do prostředí České pojišťovny
Generali Česká pojišťovna

Implementace API managementu a Token Provideru společně s Developer portálem do prostředí České pojišťovny

Generali Česká pojišťovna

Cílem projektu bylo implementovat řešení API managementu a Token Provideru společně s Developer portálem do prostředí České pojišťovny.

Cíl projektu

Cílem projektu bylo implementovat řešení API managementu a Token Provideru společně s Developer portálem do prostředí České pojišťovny a.s.

Popis projektu

Projekt byl realizován společně s naším subdodavatelem, společností CA CEE s.r.o. Byl rozdělen do tří etap, kdy jsme v první etapě uskutečnili Proof of Concept, v druhé etapě proběhla implementace a třetí etapou je support a maintenance realizovaného řešení.

V rámci úvodní etapy byla klientovi předvedena funkcionalita a možnosti API management nástroje a současně nasazena v jednom prostředí, aby si mohl zákazník sám ověřit a vyzkoušet používání. Po úspěšném vyhodnocení PoC se projekt překlopil do druhé fáze, v rámci které bylo řešení nasazeno v DEV a TEST prostředí. Po úspěšném akceptačním testování bylo řešení spuštěno v produkci v pilotním režimu. Po dohodnutém období bylo řešení kompletně spuštěno v produkci mezi všechny plánované uživatele a pro zajištění vysoké dostupnosti modulu Mobile API Gateway byl tento spuštěn v active-active režimu. Současně byla aktivována třetí etapa, tedy support a maintenance.

Popis dodávky

Pro zajištění možnosti přistupovat ke službám a systémům České pojišťovny externími subjekty bylo zvoleno řešení API management od společnosti CA, ze kterého byly nasazeny následující moduly:

  • Mobile API Gateway: slouží pro rychlé, bezpečné a auditovatelné vystavení API,
  • API Developer Portal: je určen pro zpřístupnění API interním a externím vývojářům webových či mobilních aplikací.

Další projekty pro klienta

Zaujala vás tato reference?