Reference

Více než 30 IDM realizací v České republice i zahraničí

AMI Praha Reference Implementace IdM v prostředí Oblastní nemocnice Mladá Boleslav
ONMB

Implementace IdM v prostředí Oblastní nemocnice Mladá Boleslav

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav

V rámci veřejné zakázky „Zvýšení kybernetické bezpečnosti Klaudiánovy nemocnice“ v Mladé Boleslavi jsme v rámci dílčí aktivity „systém pro centrální správu identit (IDM)“ úspěšně implementovali Identity management nástroj AC Identita na řízení přístupů do vybraných aplikací nemocnice. Produkt AC Identita byl vybrán z důvodu již existujících konektorů na smluvní aplikace, stejně jako připravenost na procesy využívané ve zdravotnictví.

Cíl projektu

V rámci veřejné zakázky „Zvýšení kybernetické bezpečnosti Klaudiánovy nemocnice“ v Mladé Boleslavi jsme v rámci dílčí aktivity „systém pro centrální správu identit (IDM)“ úspěšně implementovali Identity management nástroj AC Identita na řízení přístupů do vybraných aplikací nemocnice. Produkt AC Identita byl vybrán z důvodu již existujících konektorů na smluvní aplikace, stejně jako připravenost na procesy využívané ve zdravotnictví.

Popis projektu

Projekt měl smluvně daný rámec, v rámci kterého musela dodávka proběhnout. Naplánování proběhlo v souladu se požadovanými smluvními termíny a detailní harmonogram byl představen klientovi na úvodním kick-off meetingu. Po zanalyzování současného stavu prostředí klienta a schválení cílového konceptu proběhla realizace projektu. Po ní byly naplněny navazující smluvní požadavky (školení pracovníků, provedení testů, ladění systému, zkušební provoz). Po ukončení zkušebního provozu byla aplikace plně spuštěna v produkčním prostředí. Po celou dobu projektu probíhaly pravidelně statusy se zákazníkem, kde byl informován o aktuálním stavu realizace a o požadavcích na součinnosti.

Popis řešení

  • IdM AC Identity 4.0.0 – Identity Management System (IDM) je produktové řešení, které nabízí možnost bezpečně a efektivně řídit jednotlivá přístupová oprávnění do podnikových informačních systémů a aplikací
  • Řešení je modulární, dle požadavků klienta
  • Silně databázově orientované
  • Bez GUI pokročilých úprav
  • Konektory z velké většiny řešené skriptováním

Zaujala vás tato reference?