Řešení

Nacházíte se zde: Úvodní stránka > Řešení a služby > Bezpečnost dat > SIEM

SIEM

SIEM (Security Information and Event Management) je management bezpečnostních informací a událostí. 

SIEM nástroje nabízí automatické monitorování bezpečnostního prostředí podnikové sítě v reálném čase, identifikaci a nápravu bezpečnostních incidentů a dokumentování shody s předpisy. Shromažďují a korelují bezpečnostní i další informace v rámci celé síťové infrastruktury organizace, včetně údajů z produktů pro správu identit a přístupů či dalších systémů, zařízení a aplikací. Pomáhají vyhodnotit shromážděné údaje, identifikují problémy s bezpečností a ověřují jejich shodu s předpisy. Řešení sledují také činnosti při nápravě, přičemž slaďují procesy dříve náchylné k chybám a vytváří důslednější a bezpečnější plány správy. Při použití řešení SIEM spolu se systémy IdM a AM mají zákazníci k dispozici ucelené řešení správy identit a bezpečnosti.

Přínosy SIEM

  • Analýza dat – Provádí analýzu dat generovaných při provozu podnikových systémů, která umožňuje rychlé rozpoznání nových hrozeb, útoků a porušení bezpečnostních pravidel.
  • Automatický monitoring – Pro zajištění nejvyšší úrovně zabezpečení síťové infrastruktury nestačí jen manuální sledování. Proto nástroj SIEM provádí automatickou kontrolu sítě v reálném čase, která umožňuje rychlou a efektivní reakci na anomálie a hrozby.
  • Náprava při narušení – Vyskytne-li se narušení bezpečnosti nebo porušení definované bezpečnostní strategie, integrovaný pracovní postup metod nápravy umožňuje správcům IT okamžitě reagovat na základě předem určených úloh, regulačních požadavků a obchodní strategie.
  • Integrace s řízením identit –Integrace řešení SIEM s produkty pro správu identit a přístupů zajišťuje úplné a automatizované bezpečnostní řešení shody s předpisy.

Partnerství

AMI Praha je hrdým partnerem:


Přejít na začátek stránky

Mapa stránek

© Copyright 1998-2014 AMI Praha a.s., powered by AMIGO CMS