Řešení a služby

Nacházíte se zde: Úvodní stránka > Řešení a služby > Další služby > Analýzy, studie a audity > Webové analýzy

Webové analýzy

Web assessment

Web assessment je dokumentem kritiky vybrané webové prezentace. Struktura dokumentu je rozdělena na tyto kategorie:

 • Kód prezentace
 • Navigace
 • Architektura
 • Grafický návrh (versus použitelnost)
 • Přístupnost
 • Použitelnost
 • SEO
 • Závěrečné zhodnocení a doporučení.

Pokud vás zajímá, jak si stojí váš web oproti standardům a porovnání s maximální možnou kvalitou, pak je pro vás Web Assesment webu to pravé. Web assessment obsahuje detailní analýzu atributů prezentace a také doporučení pro opravy a případné změny tak, aby byl váš web co nejkvalitnější, nejviditelnější a nejpřístupnější.

Analýza použitelnosti

Mají návštěvníci vašeho webu problémy s pohybem na stránkách? Nemůžete přijít na to, proč máte nízkou konverzi (ať už je konverzí stažení dokumentu, návštěva stránky nebo objednání produktu v e-shopu)?

Chcete se dozvědět, jaká místa jsou problematická a proč uživatelé nedělají to, co chcete? Je možné, že váš web trpí velmi závažnou chybou, která může bránit právě takovýmto konverzím! Proto je vhodné využít analýzu použitelnosti, ve které se dozvíte, jak takovéto problémy odstranit.

Jak analýza použitelnosti vlastně funguje?

Analýzu provádí expert na použitelnost webu. Ten se řídí nejen svými znalostmi a zkušenostmi, ale zejména pravidly použitelnosti, které by měl znát každý zkušený tvůrce či analytik webů.

Pro lepší představu si uvedeme několik příkladů špatné použitelnosti:

 • Nevhodně řešená navigace (uživatelé se neorientují a nemohou nalézt informace)
 • Důležité prvky nejsou graficky ani jinak odlišené od zbytku (a nachází se na málo viditelných místech)
 • Nefunkční formuláře
 • Špatně prolinkovaný obsah (uživatel se dostane na chybovou stránku)
 • Soubory ke stažení nejsou speciálně označeny a nemají informaci o své datové velikosti
 • Odkazy nejsou zřetelně odlišené a podtržené
 • Špatný kontrast pozadí a texu – informace jsou nečitelné

Proč si objednat analýzu použitelnosti a jaký je její přínos?

 • Odhalí slabá místa, které snižují obchodní úspěšnost vašeho webu
 • Získáte více zákazníků, informace bude vždy snadné dohledat
 • Zefektivní vaši online komunikaci, identifikujeme závažné problémy, které se dají levně odstranit
 • Nepřehlíží minoritní problémy, vždy velmi důkladně reportuje všechny chyby a jejich způsob nápravy nehledě na jejich míru závažnosti

Audit přístupnosti

Nepřístupný web může výrazně ovlivnit procento vašeho zisku a návštěvnosti. Špatná přístupnost také ovlivňuje kvalitu SEO (optimalizace pro vyhledávače). Často tak přicházíte o návštěvníky webu.

Zajímá vás, kde zbytečně přicházíte o peníze? Věděli jste také, že internetové stránky státní správy musejí ze zákona splňovat přístupnost webu podle Pravidel přístupného webu? Zajímá vás, jak je na tom váš web? Pak je tu audit přístupnosti právě pro vás.

Jak probíhá audit přístupnosti?

Audit provádí specialista na přístupnost s ohledem na uznávané metodiky WCAG 1.0, a řídí se vyhláškou Ministerstva informatiky v ČR s názvem Pravidla pro tvorbu přístupného webu. Oba tyto dokumenty popisují vše nutné pro dodržení maximální přístupnosti webu.

Pro představu si jich zde několik uvádíme:

 • Barva písma a jeho pozadí je dostatečně kontrastní a tím čitelná
 • Velikost písma je v relativních jednotkách a lze zvětšovat pomocí prohlížeče
 • Na webu se uživatel může pohybovat i pouze s pomocí klávesnice
 • Všechny informace na webu jsou dostupné s vypnutým javascriptem i vypnutými obrázky
 • Web obsahuje skryté kotvy pro mobilní zařízení a čtečky (Blind friendly)

Takovéto zkoumání je pak převedeno do dokumentu, který obsahuje kompletní popis všech chyb a návrh na jejich nápravu.

Audit přístupnosti vám pomůže

 • Váš web bude více viditelný (SEO), roboti vyhledávačů mají rádi přístupné weby
 • Větší viditelnost a přístupnost informací znamená více zákazníků.
 • Sociální kredit společnosti – lidé budou vědět, že vám záleží na kvalitě a přístupnosti informací, také handikepovaní jistě ocení takovouto aktivitu
 • Poučení a doporučení – s takto zdokumentovanými chybami se jim jistě příště vyvarujete, navíc díky doporučením snadno sjednáte nápravu

SEO analýza (analýza optimalizace pro vyhledávače)

Nemůžete dohledat váš web na důležitá klíčová slova ve vyhledávačích? Nevíte, kde je problém a potřebujete zjistit, proč je na tom konkurence lépe?

Pak je SEO analýza dokumentem, který je určen právě pro vás. Na základě důkladného zkoumání vašeho webu odhalí specialista na SEO nedostatky v optimalizaci pro vyhledávače. Dokument také obsahuje doporučení pro budoucí rozvoj a nápravu chyb.

SEO totiž není nějaký lineární proces, je nutné neustále optimalizovat, sledovat vývoj konkurence a přizpůsobovat se případným novinkám vyhledávacích algoritmů.

Jak se provádí SEO analýza?

SEO analýza se skládá ze 4 kapitol. Nejprve je zkoumána kvalita onpage faktorů, jako např. kvalita kódu, sémantiky a dalších. Dále zjistíte, jak je na tom váš web s relevancí a počtem zpětných odkazů (offpage faktory).

Následuje část strukturní analýzy klíčových slov, která má za úkol odhalit relevanci a kvalitu textů (copywriting). V poslední kapitole jsou shrnuty návrhy na opravy a doporučení k budoucí optimalizaci a rozvoji.

Co mi přinese SEO analýza?

Analýza odhalí veškeré nedostatky, které negativně ovlivňují vaše pozice ve vyhledávačích. Obdržíte také komplexní doporučení pro nápravu chyb a další rozvoj webu. Pokud váš web nebude viditelný, pak jeho úloha ztrácí smysl (i peníze).

Analýza A/B testování

Chcete zvýšit návštěvnost webu a počet konverzí? Nemůžete přijít na to, co je s vaším webem špatně a už jste vyzkoušeli různé úpravy? Analýza A/B testování vás nasměruje na změny v architektuře, které vám pomohou zlepšit efektivitu webu.

Jak se provádí analýza A/B testování?

Důkladnou analýzou použitelnosti, přístupnosti a architektury webu se odhalí slabá místa v rozložení a použitelnosti konkrétních stránek. Dále se navrhne způsob změny architektury a funkčnosti (příp. textové či grafické), které mají příznivě ovlivnit návštěvnost a konverze na webu.

Proč vlastně analýza A/B testování?

Optimalizace uživatelského rozhraní je nesmírně důležitou a elementární aktivitou. Analýzou získáte profesionální a odborný pohled na to, co by se na vašem webu mělo změnit a hlavně proč. Zjistíte, z jakého důvodu je stávající rozložení nevhodné a také získáte vstupní návrhy pro skutečné A/B testování, které vám statisticky vyčíslí, nakolik je dané rozložení a charakter informací lepší než stávající verze. Neověří vám to nikdo jiný než samotní uživatelé!

Funkční specifikace

Funkční specifikace představuje naprosto stěžejní analýzu, která předchází grafickému návrhu a technické tvorbě webu. Je kompletním popisem architektury, struktury a funkčnosti webu.

Co je obsahem funkční specifikace?

Funkční specifikace obsahuje základní informace o webu:

 • Systémové požadavky
 • Požadavky pro internetovou prezentaci
 • Základní funkce aplikace

dále obecné informace jako:

 • Cílové skupiny webu
 • Struktura prezentace

a zejména:

 • Kompletní popis funkčnosti front-endu a jeho aplikací
 • Wireframes každé specifické stránky
 • Jednotlivý popis funkčnosti každé takovéto specifické stránky

Dodatečným produktem k takovéto analýze pak může být tzv. funkční prototyp (proklikávatelné HTML a Javascript), který je vhodný zejména u větších webů či aplikací.


Přejít na začátek stránky

Mapa stránek

© Copyright 1998-2014 AMI Praha a.s., powered by AMIGO CMS