Řešení a služby

Nacházíte se zde: Úvodní stránka > Řešení a služby > Další služby > Analýzy, studie a audity

Analýzy, studie a audity

Kromě vývoje či nasazování konkrétních systému je často potřeba v IT oblasti také vytvořit analýzu či studii řešené problematiky. Výstupy takovýchto analýz typicky slouží jako podklad pro nejrůznější strategická rozhodnutí, výběrová řízení nebo jako (součást) zadání pro dodavatele informačního systému či řešení. Příklady mohou být studie proveditelnosti (feasibility study), analýza dopadů (impact analysis), případová studie (case study) a další. Jedná-li se o vyhodnocení stavu či splnění nějakých podmínek, můžeme mluvit o auditu.

Předmětem analýzy mohou být mimo jiné např. business procesy organizace, její požadavky a potřeby v určité oblasti, pokrytí procesů, požadavků a skutečných potřeb aktuálně používanými systémy, toky informací a dat v organizaci obecně či v jejích systémech, redundance a duplicity dat, systém rolí a oprávnění používaný v organizaci apod.

Součástí analýzy může být i logický, případně hrubý technický návrh jednoho či více řešení dané problematiky a jejich různé varianty, předpoklady a důsledky.

Hovoříme-li o analýzách, nesmíme zapomenout na analýzu jako součást životního cyklu projektu, jejímž výstupem je logický návrh konkrétního systému. I tento typ analýzy je možné a někdy vhodné provádět samostatně s využitím jiného dodavatele než dodavatele následné implementace.

AMI Praha disponuje odborníky se znalostmi z různých oblastí řízení podniku, které souvisejí s návrhem a stavbou informačních systémů. Jsme připraveni Vám pomoci se správným uchopením problematiky a nalezením vhodného IT řešení, které efektivně podpoří fungování business procesů i celé společnosti či instituce.

Zaujala vás tato problematika? Neváhejte nás kontaktovat. Kontaktuj AMI


Přejít na začátek stránky

Mapa stránek

© Copyright 1998-2014 AMI Praha a.s., powered by AMIGO CMS