Reference

Nacházíte se zde: Úvodní stránka > Reference

Povodí Vltavy

Povodí Vltavy

Povodí Vltavy, státní podnik, je správce významných a určených vodních toků, provozuje a udržuje vodní díla ve vlastnictví státu, s nimiž má právo hospodařit. Cílem společnosti je stále zlepšovat možnosti všestranného využívání celého povodí Vltavy tak, aby byla významným prvkem bezpečného a zdravého životního prostředí v České republice. Na území o celkové rozloze 28 708 km2 pečuje Povodí Vltavy o 4 877 km vodních toků v hydrologickém povodí řeky Vltavy a v dalších vymezených hydrologických povodích, z toho významných je 4 760 km, 18 vodních děl první a druhé kategorie, 18 plavebních komor na Vltavské vodní cestě, 46 pohyblivých a 285 pevných jezů a 17 malých vodních elektráren.

Reference


Přejít na začátek stránky

Mapa stránek

© Copyright 1998-2014 AMI Praha a.s., powered by AMIGO CMS