Reference

Nacházíte se zde: Úvodní stránka > Reference > Aplikace pro podporu řízení HR

Aplikace pro podporu řízení HR

Aplikace pro podporu řízení HR

Pro Pražské služby a.s., přední firmu zabývající se nakládáním s komunálním odpadem, jsme vytvořili aplikaci pro zpracování a evidenci nenárokové složky mzdy.

Popis projektu

Mzda zaměstnance je tvořena fixní a nenárokovou složkou. Nenároková složka se skládá z variabilní složky (závislé na hodnocení) a provozní odměny.

Aplikace čerpá údaje o organizační struktuře, zaměstnancích, docházce a výchozím nastavení nenárokových složek mzdy z informačního systému Noris (dnes Helios).

V aplikaci podle až pěti kritérií hodnotí vedoucí své podřízené. Z vyplněného hodnocení a docházky je počítána částka, která bude zaměstnanci přidělena na variabilní složce. Zároveň existuje možnost z finančních prostředků „ušetřených“ snížením hodnocení přidělit zaměstnancům tzv. provozní odměnu.

Na konci procesu účetní přenáší výsledné hodnoty nenárokové složky zpět do Norisu, kde probíhá konečné zpracování mezd.

Aplikaci využívá cca 150 vedoucích pro hodnocení cca 1300 zaměstnanců.
Uživatelské rozhraní je plně integrováno do intranetového řešení zákazníka tvořeného systémem Sun Java Portal Server. Aplikační logika je tvořena EJB moduly na Sun Application Server. Role uživatelů jsou definovány v Sun Java Directory Serveru, který je v PS a.s. standardem pro ukládání uživatelů. Komunikace s Norisem je založena na využití Web Services.

K dodané aplikaci poskytujeme podporu a probíhají práce na dalším rozvoji.

Použité technologie

  • Java

Související řešení

Zaujala vás tato reference? Neváhejte nás kontaktovat. Kontaktuj AMI


Přejít na začátek stránky

Mapa stránek

© Copyright 1998-2014 AMI Praha a.s., powered by AMIGO CMS