O nás

Nacházíte se zde: Úvodní stránka > O nás > Akcionáři > Info pro akcionáře

Info pro akcionáře

Pozvánka na řádnou valnou hromadu 2021

Řádná valná hromada společnosti AMI Praha a.s. se uskuteční v pondělí 21. června 2021 od 15:00 v kancelářích společnosti na adrese: Pláničkova 11, 162 00 Praha 6

Program řádné valné hromady

 • Zahájení valné hromady
 • Volba orgánů valné hromady
 • Zpráva představenstva o hospodaření společnosti v roce 2020
 • Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020
 • Úpravy smlouvy o výkonu funkce
 • Diskuze a závěr

K účasti a hlasování na valné hromadě je oprávněn akcionář, který je k rozhodnému dni, tj. k 14. 6. 2021 zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako vlastník akcie a valné hromady se zúčastňuje osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Zmocněnec je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce.

Připomínky, návrhy na změnu či doplnění programu, nebo na znění usnesení, zasílejte prosím nejpozději do 14. 6. 2021 na e-mail kamil.doudera@ami.cz.

Tato pozvánka je rozeslána akcionářům e-mailem a je vyvěšena na www stránkách společnosti www.ami.cz.

Případná opatření a omezení v souvislosti s koronavirovovou situací zašleme tři kalendářní dny předem na základě platných vládních opatření.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu 2020

Řádná valná hromada společnosti AMI Praha a.s. se uskuteční v úterý 23. června 2020 od 14:00 v kancelářích společnosti na adrese: Pláničkova 11, 162 00 Praha 6.

Program řádné valné hromady 

 • Zahájení valné hromady
 • Volba orgánů valné hromady
 • Zpráva představenstva o hospodaření společnosti v roce 2019
 • Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2019 – představenstvo navrhuje vytvořený zisk (přesná výše bude známa po finančním auditu): 
  a) část vyplatit jako dividendu,
  b) zbytek převést do fondu nerozděleného zisku minulých let.
 • Diskuze a závěr

K účasti a hlasování na valné hromadě je oprávněn akcionář, který je k rozhodnému dni, tj. k 16. 6. 2020 zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako vlastník akcie a valné hromady se zúčastňuje osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Zmocněnec je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce.

Připomínky, návrhy na změnu či doplnění programu, nebo na znění usnesení, zasílejte prosím nejpozději do 12. 6. 2020 na e-mail kamil.doudera@ami.cz.

Tato pozvánka je rozeslána akcionářům e-mailem a je vyvěšena na www stránkách společnosti www.ami.cz.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu 2019

Řádná valná hromada společnosti AMI Praha a.s. se uskuteční v pondělí 24. června 2019 od 14:00 v kancelářích společnosti na adrese: Pláničkova 11, 162 00 Praha 6.

Program řádné valné hromady 

 • Zahájení valné hromady
 • Volba orgánů valné hromady
 • Zpráva představenstva o hospodaření společnosti v roce 2018
 • Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2018 – představenstvo navrhuje vytvořený zisk (přesná výše bude známa po finančním auditu): 
  a) část vyplatit jako dividendu,
  b) zbytek převést do fondu nerozděleného zisku minulých let.
 • Úprava smluv o VF
 • Diskuze a závěr

K účasti a hlasování na valné hromadě je oprávněn akcionář, který je k rozhodnému dni, tj. k 17. 6. 2019 zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako vlastník akcie a valné hromady se zúčastňuje osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Zmocněnec je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce.

Připomínky, návrhy na změnu či doplnění programu, nebo na znění usnesení, zasílejte prosím nejpozději do 14. 6. 2019 na e-mail kamil.doudera@ami.cz.

Tato pozvánka je rozeslána akcionářům e-mailem a je vyvěšena na www stránkách společnosti www.ami.cz.


Přejít na začátek stránky

Mapa stránek

© Copyright 1998-2014 AMI Praha a.s., powered by AMIGO CMS