O nás

Nacházíte se zde: Úvodní stránka > O nás > Akcionáři > Info pro akcionáře

Info pro akcionáře

Pozvánka na řádnou valnou hromadu 2019

Řádná valná hromada společnosti AMI Praha a.s. se uskuteční v pondělí 24. června 2019 od 14:00 v kancelářích společnosti na adrese: Pláničkova 11, 162 00 Praha 6.

Program řádné valné hromady 

 • Zahájení valné hromady
 • Volba orgánů valné hromady
 • Zpráva představenstva o hospodaření společnosti v roce 2018
 • Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2018 – představenstvo navrhuje vytvořený zisk (přesná výše bude známa po finančním auditu): 
  a) část vyplatit jako dividendu,
  b) zbytek převést do fondu nerozděleného zisku minulých let.
 • Úprava smluv o VF
 • Diskuze a závěr

K účasti a hlasování na valné hromadě je oprávněn akcionář, který je k rozhodnému dni, tj. k 17. 6. 2018 zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako vlastník akcie a valné hromady se zúčastňuje osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Zmocněnec je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce.

Připomínky, návrhy na změnu či doplnění programu, nebo na znění usnesení, zasílejte prosím nejpozději do 14. 6. 2019 na e-mail kamil.doudera@ami.cz.

Tato pozvánka je rozeslána akcionářům e-mailem a je vyvěšena na www stránkách společnosti www.ami.cz.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu 2018

Řádná valná hromada společnosti AMI Praha a.s. se uskuteční ve čtvrtek 21. června 2018 od 14:00 v kancelářích společnosti na adrese: Pláničkova 11, 162 00 Praha 6.

Program řádné valné hromady 

 • Zahájení valné hromady
 • Volba orgánů valné hromady
 • Zpráva představenstva o hospodaření společnosti v roce 2017
 • Rozhodnutí o rozdělení zisku/úhradě ztráty za rok 2017 – představenstvo navrhuje vytvořený zisk (přesná výše bude známa po finančním auditu) převést do fondu nerozděleného zisku minulých let.
 • Diskuze a závěr

K účasti a hlasování na valné hromadě je oprávněn akcionář, který je k rozhodnému dni, tj. k 14. 6. 2018 zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako vlastník akcie a valné hromady se zúčastňuje osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Zmocněnec je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce.

Připomínky, návrhy na změnu či doplnění programu nebo na znění usnesení prosím zasílejte nejpozději do 8. 6. 2018 na mail kamil.doudera@ami.cz.

Tato pozvánka je rozeslána akcionářům e-mailem a je vyvěšena na www stránkách společnosti www.ami.cz.

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu 2017

Publikováno: 21.9.2017

Mimořádná valná hromada společnosti AMI Praha a.s. se uskuteční v pondělí 23. října 2017 v 9:00 u notářky JUDr. Aleny Procházkové na adrese na adrese Štefánikova 26, Praha 5.

Program mimořádné valné hromady 

 • Zahájení mimořádné valné hromady
 • Volba orgánů mimořádné valné hromady
 • Schválení změn stanov společnosti 
 • Volba nového člena představenstva
 • Schválení smlouvy o výkonu funkce pro nového člena představenstva  
 • Diskuze a závěr

K účasti a hlasování na mimořádné valné hromadě je oprávněn akcionář, který je k rozhodnému dni, tj. k 16. 10. 2017 zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako vlastník akcie a valné hromady se zúčastňuje osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Zmocněnec je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce.

Připomínky, návrhy na změnu či doplnění programu nebo na znění usnesení prosím zasílejte nejpozději do 16. 10. 2017 na e-mail kamil.doudera@ami.cz.

Tato pozvánka včetně navrhovaných změn stanov je rozeslána akcionářům e-mailem a je vyvěšena na www stránkách společnosti www.ami.cz.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu 2017

Publikováno: 30.5.2017

Řádná valná hromada společnosti AMI Praha a.s. (IČ: 25715909) se sídlem Hanusova 29, 140 00 Praha 4 se uskuteční v pátek 30. června 2017 od 9:00 v kancelářích společnosti na adrese: Pláničkova 11, 162 00 Praha 6.

Program řádné valné hromady

 • Zahájení valné hromady
 • Volba orgánů valné hromady
 • Zpráva představenstva o hospodaření společnosti v roce 2016
 • Rozhodnutí o rozdělení zisku/úhradě ztráty za rok 2016 – představenstvo navrhuje vytvořený zisk (přesná výše bude známa po finančním auditu) převést do fondu nerozděleného zisku minulých let
 • Rozhodnutí o novém znění smluv o výkonu funkce
 • Diskuze a závěr

K účasti a hlasování na valné hromadě je oprávněn akcionář, který je k rozhodnému dni, tj. k 23.6.2017 zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako vlastník akcie a valné hromady se zúčastňuje osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Zmocněnec je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce.

Připomínky, návrhy na změnu či doplnění programu nebo na znění usnesení prosím zasílejte nejpozději do 14.6.2017 na e-mail kamil.doudera@ami.cz.

Tato pozvánka je rozeslána akcionářům e-mailem a je vyvěšena na www stránkách společnosti www.ami.cz


Přejít na začátek stránky

Mapa stránek

© Copyright 1998-2014 AMI Praha a.s., powered by AMIGO CMS