O nás

Nacházíte se zde: Úvodní stránka > O nás > Akcionáři > Info pro akcionáře

Info pro akcionáře

Zveřejnění Rozhodnutí o přeměně listinných akcií na jméno na zaknihované akcie a výzva k odevzdání akcií a sdělení majetkového účtu

Publikováno: 15.9.2016

Společnost AMI Praha a.s., IČ 25715909, se sídlem Hanusova 29,140 00 Praha 4 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5673 (dále jen „Společnost“),

tímto v souladu s § 529 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že valná hromada Společnosti učinila dne 13. 9. 2016 rozhodnutí, kterým došlo ke změně podoby všech akcií emitovaných Společností z listinné podoby na podobu zaknihovanou, a to ve formě notářského zápisu NZ 871/2016 N 269/2016 (dále jen „Rozhodnutí“). Tato změna byla zapsáno v obchodním rejstříku dne 14. 9. 2016.

Společnost proto na základě shora uvedeného rozhodnutí vyzývá akcionáře Společnosti k odevzdání všech listinných akcií na jméno emitovaných Společnosti za účelem jejich zaknihování, a to do kanceláří Společnosti na adrese Pláničkova 11, 162 00 Praha 6 v pracovní dny mezi 9:00-16:00 a ve lhůtě do dvou měsíců ode dne zveřejnění této výzvy v obchodním rejstříku a dále ke sdělení majetkového účtu akcionáře vedeného u některého z účastníků centrálního depozitáře, na kterých mají být akcie zaevidovány.

Společnost toto Rozhodnutí uveřejňuje na internetových stránkách Společnosti a dále jej zašle všem akcionářům na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu 2016

Publikováno: 12.8.2016

Mimoádná valná hromada společnosti AMI Praha a.s. (IČ: 25715909) se sídlem Hanusova 29, 140 00 Praha 4 se uskuteční v úterý 13. září 2016 od 10:00 na adrese: Notářská kancelář JUDr. Alena Procházková, Štefánikova 26, Praha 5

Program mimořádné valné hromady

 • Zahájení mimořádné valné hromady
 • Volba orgánů valné hromady
 • Změna stanov - změna podoby listinných akcií na zaknihované
 • Diskuze a závěr

 

Valná hromada 2016

Publikováno: 23.5.2016

Řádná valná hromada společnosti AMI Praha a.s. se uskuteční ve čtvrtek 23. června 2016 od 14:00 v kancelářích společnosti na adrese: Pláničkova 11, 162 00 Praha 6.

Program řádné valné hromady

 • Zahájení valné hromady
 • Volba orgánů valné hromady
 • Zpráva představenstva o hospodaření společnosti v roce 2015
 • Rozhodnutí o rozdělení zisku/úhradě ztráty za rok 2015
 • Rozhodnutí o odprodeji zbývajícího 5% podílu ve společnosti Vaudevile s.r.o.
 • Rozhodnutí o doplnění smluv o výkonu funkce
 • Diskuze a závěr

Přejít na začátek stránky

Mapa stránek

© Copyright 1998-2014 AMI Praha a.s., powered by AMIGO CMS